Hoe het groeide !

 

Gegroeid uit het KanActief project van het UZ Gasthuisberg Leuven, revalidatie na borstkanker (www.uzleuven.be/kanactief).
Dit zijn gevarieerde revalidatiesessies, die twee keer per week, in kleine groepen worden ingericht, voor vrouwen die herstellend zijn van borstkanker.
Deze sessies worden aangeboden met respect voor ieders niveau en tempo.

Geleidelijk aan versterkt de lichamelijke conditie en herstelt het vertrouwen in eigen lichaam.
Deze stimulans zorgt voor meer fysiek en psychisch welbevinden en helpt om opnieuw een evenwicht in je leven te vinden. De behandeling van borstkanker is voor velen een bijzonder moeilijke periode, waar heelkundige ingrepen, chemotherapie en/of hormonale therapie en radiotherapie elkaar opvolgen.
Deze behandelingen zijn meestal ingrijpend en hebben zowel lichamelijk als psychisch een grote impact.

Aanslepende vermoeidheid, angst, emotionele ontreddering en gebrek aan “fut” zijn zeer belastend.
Angstvallig probeert men de overgebleven energie te doseren en vaak is men hierdoor geneigd fysieke inspanningen uit de weg te gaan. Ook wordt men vaak geadviseerd om te rusten.  Als je minder beweegt en meer rust, dan vraagt een fysieke inspanning steeds meer energie, de relatieve inspanning wordt groter. Je kan je dagelijkse activiteiten niet meer zo gemakkelijk uitvoeren, laat staan zwaardere inspanningen zoals “sporten”. Bij KanActief traint men gedurende 12 weken op eigen niveau en onder begeleiding van een bewegingsdeskundige. De noodzaak om deze moeizaam opgebouwde conditie te behouden heeft het vervolgprogramma KanActiefplus doen ontstaan ! 

Waarom KanActiefplus ?

Omdat ... na afronding van het KA-programma, steeds weer dezelfde vraag wordt gesteld, namelijk... “Wat nu” ?

De deelneemsters van het eerste uur wensten allemaal dat dit initiatief werd verder gezet...
Stoppen met bewegen leek onmogelijk ! Ze hadden zoveel kracht geput uit het samen sporten en uit
de wekelijkse bijeenkomsten ...

Zoveel jaren later is er nog niets veranderd...telkens een patiëntengroep het “3-maanden-pakket” heeft doorlopen, willen heel wat deelneemsters doorgaan met “het samen oefenen op muziek”.

Het gedeelde verleden, het huidige plezier en het welbevinden na de inspanning maken voor een groot deel het succes van het programma uit !

"Fysieke training als bron van energie en mentale kracht" !

Bij KanActiefplus staat de deur wagenwijd open en is de drempel laag !

Borstkanker is de mijlpaal die alle deelneemsters bindt.  De positieve verbondenheid ondersteunen, is de missie van
KanActiefplus ! 

Het bestuur

De vereniging KanActiefPlus is opgericht als een vereniging zonder winstoogmerk (vzw).
De vereniging is officieel in werking getreden op 1 januari 2007 voor onbepaalde duur, met als ondernemingsnummer 0885.654.936.
De maatschappelijke zetel is gevestigd te 3020 Herent - Umafolaan, 3 bus 301
De statuten van de vzw zijn gepubliceerd in de bijlage van het Belgisch Staatsblad van december 2006.

 

Bestuursleden

 

Lies Serrien lies [dot] serrien [at] billiet [dot] net
Nadine Thienpont nadinethienpont [at] gmail [dot] com
Mieke Hoogmartens mieke_hoogmartens [at] hotmail [dot] com
Marianne Verheyden.          marianne [dot] verheyden [at] telenet [dot] be
Anke Herreman de_kariboe [at] yahoo [dot] com
Kim Huygens   mllebelle0 [at] gmail [dot] com
Valérie Cappuyns valerie [dot] cappuyns [at] kuleuven [dot] be

 

Comments