Alle vrouwen die borstkanker hebben of ervoor in het verleden  behandeld zijn, maken deel uit van de doelgroep.
Het is de bedoeling dat enkel (ex-)borstkankerpatiënten lid worden van de vereniging, dit louter om organisatorische redenen.

KanActiefplus is niet alleen toegankelijk voor vrouwen die reeds deelgenomen hebben aan het revalidatie programma KanActief
na borstkanker, maar staat open voor allen die met borstkanker te maken krijgen.

Website by www.egoconsulting.be

Comments