Lid worden

 
        KanActiefplus nodigt haar leden uit om hun lidmaatschap te hernieuwen
        en verwelkomt graag nieuwe leden voor het lid-/sportjaar 2019-2020.
 
 
Wens je lid of lid/sportlid te blijven/worden van KanActiefplus, vul dan onderstaand inschrijvingsformulier zo volledig mogelijk in.
Omwille van de gewijzigde privacywetgeving vragen we ook aan te geven of je onze nieuwsbrieven wenst te ontvangen.
Je krijgt eveneens de mogelijkheid te kiezen voor het ontvangen van een fotolink (Google fotos) betreffende onze activiteiten.
 
Betalingsinfo
 
KanActiefPlus vzw   –   001-5088066-07  –  iban : be 74 0015 0880 6607  –  bic :  gebabebb
 
Het lidmaatschap voor een volledig KAplus-jaar (sept 2020-sept 2021) bedraagt 20€ (eenmalig in september te betalen).
 
Sluit je ook aan als sporter, dan betaal je naast het jaarlijkse lidgeld ook sportgeld.  
Dat kan je per trimester betalen aan 25€ (=1 sportles/week) of 40€ (=2 sportlessen/week) of jaarlijks aan 75€ (=1 sportles/week of 120€ (= 2 sportlessen/week).
 
Tai Chi
We organiseren we ook een lessenreeks (10) Tai-Chi.
 

Website by www.egoconsulting.be